Deutsh Francais English Türkçe
triangle
About Us

Kaynakların Korunması

About Us

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  • Malzeme sarfını azaltan, geri dönüşüm ve yenilenebilir tedarik seçeneklerini içeren esnek ambalaj spesifikasyonları
  • Çevreye etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi
  • Sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik uluslararası kabul görmüş standartlara uyumlu uygulamalar.
  • Solvent geri kazanım tesisimiz sayesine sıfırlanmış solvent atığı