Sürdürülebilirlik

  • Kaynak Yönetimi
  • Karbon Saydamlık Projesi Üyeliği
  • CEFLEX Üyeliği
  • Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu
  • Malzeme sarfını azaltan, geri dönüşüm ve yenilenebilir tedarik seçeneklerini içeren esnek ambalaj spesifikasyonları
  • Çevreye etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi
  • Sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik uluslararası kabul görmüş standartlara uyumlu uygulamalar.
  • Solvent geri kazanım tesisimiz sayesinde sıfırlanmış solvent atığı